Workshops för mötes- och eventbranschen

Workshops för mötes- och eventbranschen

Vid två tillfällen har jag på uppdrag av Örebro Convention Bureau genomfört workshops/föreläsningar för mötes- och eventbranschen i Örebro.

Vid det senaste tillfället omfattade det om två delar; en för anläggningar och en för arrangörer av möten.

Med anläggningarna fokuserade vi på tre områden:

Efterfrågan: 
Vad vill kunderna ha hjälp med idag för att kunna ställa om från fysiska till bra digitala möten?

Kompetenser och investeringar: 
Vilka kompetenser behövs? Vilka investeringar behöver man göra som anläggning för att kunna hjälpa en kund att genomföra – eller konsumera – 
ett digital möte?

Betalning: 
Hur kan vi ta betalt för de nya tjänsterna?

Och för arrangörerna var programmet baserat på:

Tekniska förutsättningar

(ljud- och bild, studios, grafisk produktion, plattformar mm)

Att ställa om program och innehåll

(längd, interaktivitet & delaktighet, moderatorns roll, plattform (igen!)

Ekonomi, resurser och bemanning

Värdskap & plats

(värdskap för er och Örebro, sociala aktiviteter m.m)

 

  • Date 10 december, 2020
  • Tags