TEAM MED PLATS FÖR MÅNGA STJÄRNOR

Tankeväckande och provocerande om ledarskap och team med plats för många stjärnor. 

Ett team som fungerar bra, kan vara en magisk upplevelse.

Men vems ansvar är det att gruppen fungerar? Vilka beteenden skapar trygghet och lust? Vilka roller krävs? Är det ledaren som ska bestämma? Och stämmer verkligen den gamla devisen ”laget före jaget?

Den här föreläsningen handlar om att tänka om kring den egna rollen i en grupp, vad som är ett teams primära uppgift och om medarbetar- och ledarskap.

Konkreta resultat:

Efter den här föreläsningen kan ni…

  •  skapa trygga team genom ökad tilliten till varandra
  • hjälpa varandra att bli era bästa jag
  • minskat produktionsbortfall på grund av osäkerhet, stress och personkonflikter

Källa och bakgrund i huvudsak;
Susan Wheelan, Att skapa effektiva team

Mina föreläsningar är digitalt interaktiva. Alltså börjar vi föreläsningen med att deltagarna svarar på ett antal frågor om ämnet och nuläget i mobil eller surfplatta. Det ger mig möjlighet att utgå från just ert nuläge och fylla på med rätt inspiration och konkret kunskap, som jag baserar på case, best practise & forskning.

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

HAPPY:WORK är ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar föreläsning och workshop.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. Till exempel:

”Jag har frågat en kollega om mitt sätt att stötta henom är hjälpsamt”

Specialdesignade pulsmätningar – appbaserad uppföljning av processmål

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.