EFFEKTIVA MÖTEN – som GER energi!

En konkret och lättsam föreläsning
för färre, bättre och effektiva möten
som ger energi och resultat.

Arbetslivet är komplext idag, och vi behöver möten för att komma framåt.
Men alla möten är ju inte bra. Många möten till och med tar energi.

Så hur kan vi göra för att skapa möten där vi faktiskt får energi? Där vi tar oss framåt – effektivt, men utan att ha bråttom? Och måste alla möten verkligen vara möten?

I den här föreläsningen jämför vi er möteskultur* med en konkret checklista för hur man skapar bra möten.
Huvudsakligt fokus ligger på beteenden som skapar goda möten.

Här hittar du de frågor jag ställer till er som deltar. (extern länk)

KONKRETA RESULTAT

EFTER FÖRELÄSNINGEN blir era möten färre, bättre och mer givande genom…

  • personliga insikter om den egna rollen
  • ökad insikt om mötens roll, funktion och betydelse
  • att ALLA vet att alla vet vad som krävs för att ett möte ska vara bra
  • att alla får verktyg för att påverka och medverka i möten
  • få och följa (och gilla) checklistan för bra möten

Ni får också en checklista för bättre möten, en agendamall samt resultaten från nulägesanalysen av möteskulturen.

Träffsäkra föreläsningar med nulägesanalys

Mina föreläsningar är digitalt interaktiva. Alltså börjar vi föreläsningen med att deltagarna svarar på ett antal frågor om ämnet och nuläget i mobil eller surfplatta.
Det ger mig möjlighet att utgå från just ert nuläge och fylla på med rätt inspiration och konkret kunskap, som jag baserar på case, best practise & forskning.

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

HAPPY:WORK är ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar föreläsning och workshop.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. (t.ex. mer effektiva möten). Till exempel:

”På våra möten lyssnar vi aktivt på den som talar”
= på våra möten läser vi inte mail

Appbaserad uppföljning av processmål för effektiva möten.

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.