KEEP UP THE GOOD WORK – OM MOTIVATION OCH ARBETSGLÄDJE

En klargörande föreläsning om
hur gemenskap och en motiverande kultur
ger ökat välmående och bättre resultat.

Ibland behöver vi någon som motiverar oss. Men sådan motivation (som någon annan ger oss) har en ganska kort livslängd. Egentligen har vi bara lånat den lite.

Så hur ska vi göra för att hålla oss inspirerade i vardagen? Över tid?
Hitta den där egna kraften, som kommer inifrån.
Och varför är det så viktigt?

I den här föreläsningen får du reda på vad som skapar motivation, hur beroende vi är av varandra för att hålla motivationen uppe – och skillnaden på när du behöver disciplin och när du behöver motivation.

KONKRETA RESULTAT

Alltså, efter föreläsningen kan ni öka arbetsglädje och motivation genom att…

  • skapa och upprätthålla motiverande arbetssätt som grupp
  • hitta arbetssätt som gör dig motiverad
  • hjälpa hjärnan att fokusera på det du bestämmer är viktigt
  • förstå sambanden motivation och produktivitet

Träffsäkra föreläsningar med nulägesanalys

Mina föreläsningar är digitalt interaktiva. Alltså börjar vi föreläsningen med att deltagarna svarar på ett antal frågor om ämnet och nuläget i mobil eller surfplatta. Det ger mig möjlighet att utgå från just ert nuläge och fylla på med rätt inspiration och konkret kunskap, som jag baserar på case, best practise & forskning.

Källor och bakgrund i huvudsak:
Self Determination Theory
Social Construction of Reality
Total Motivation

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

HAPPY:WORK är ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar föreläsning och workshop.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. Till exempel:

”Jag/vi visar tydligt tacksamhet när jag/vi får hjälp av varandra ”

Specialdesignade pulsmätningar – appbaserad uppföljning av processmål

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.