LESS IS MORE – OM HÅLLBAR PRODUKTIVITET FÖR INDIVID OCH TEAM

En omvälvande och varm föreläsning om högkvalitativt arbete och att hjälpas åt.

Tempot är högt i arbetslivet idag. Kraven är höga och så många av oss har så höga ambitioner, vill så mycket och så väl.

Men vad händer med vår förmåga att prestera när ska lösa komplexa uppgifter på kort tid? När förutsättningarna ändras hela tiden? Hur reagerar vår hjärna? Och hur ska vi bete oss när vi både behöver varandra och lugn och ro samtidigt?

Den här föreläsningen handlar om att lära sig se på produktivitet på ett nytt sätt, och att kunna söka nya beteenden och arbetsätt för att leverera på hög nivå –
på ett hållbart sätt. 

KONKRETA RESULTAT

Efter föreläsningen kan ni öka er produktivitet genom…

  • att skapa förutsättningar för hjärnan att fungera som bäst
  • nya metoder för att utvärdera och utveckla produktivitet
  • att hjälpa varandra att bli mer produktiva
  • att prioritera rätt saker på rätt sätt

Träffsäkra föreläsningar med nulägesanalys

Mina föreläsningar är digitalt interaktiva. Alltså börjar vi föreläsningen med att deltagarna svarar på ett antal frågor om ämnet och nuläget i mobil eller surfplatta. Det ger mig möjlighet att utgå från just ert nuläge och fylla på med rätt inspiration och konkret kunskap, som jag baserar på case, best practise & forskning.

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

HAPPY:WORK är ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar föreläsning och workshop.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. Till exempel:

”Vi/jag hjälper andra att få tid till fokuserat och ostört arbete ”

Specialdesignade pulsmätningar – appbaserad uppföljning av processmål

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.