ÖKA KREATIVITETEN – OCH NYTTAN

En handlingsorienterad föreläsning om kreativitets- och innovationsarbete som gör skillnad i verksamheten.

Vi behöver tänka nytt för att hitta lösningar på nya problem eller för att hitta nya lösningar på gamla problem.

Men vad ligger egentligen bakom en lyckad innovation? Hur kan och bör vi jobba tillsammans för att hitta de där lösningarna som bidrar till ökat värde?

I den här föreläsningen pratar vi om kreativitet och innovation ur ett psykologiskt perspektiv, med fokus på kreativitet i arbetslivet – och innovationer som skapar värde.

Konkreta resultat:

Efter föreläsningen kommer ni kunna utveckla och förbättra er verksamhet, genom…

  • att hjälpa varandra att bli mer kreativa och bygga en kreativitetsfrämjande kultur
  • förståelse för kreativitetsfrämjande ledar- och medarbetarskap
  • att skapa rätt brainsets; förutsättningar för hjärnan att arbeta kreativt
  • ökad förståelse för innovationsprocessen
  • att arbeta metodiskt för att hitta rätt lösning
  • ökad förståelse för sambandet mellan kreativitet, inspiration och handling

Källor och bakgrund i huvudsak:
Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv
The brainset model

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

HAPPY:WORK är ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar föreläsning och workshop.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. (t.ex. testa fler erbjudanden till kunderna) Till exempel:

”Vi/jag uppmuntrar och stöttar dem som provar att göra nya saker ”

Specialdesignade pulsmätningar – appbaserad uppföljning av processmål

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.