Jag föreläser om ökad motivation, produktivitet, kreativitet, bättre samarbete och effektiva möten.

Träffsäkra föreläsningar med nulägesanalys

Mina föreläsningar är digitalt interaktiva. Alltså börjar vi föreläsningen med att deltagarna svarar på ett antal frågor om ämnet och nuläget i mobil eller surfplatta. Det ger mig möjlighet att utgå från just ert nuläge och fylla på med rätt inspiration och konkret kunskap, som jag baserar på case, best practise & forskning.

Effektiva möten –
för färre och bättre möten

En konkret och lättsam föreläsning
om effektiva möten
som ger energi och resultat.

Arbetslivet är komplext idag, och vi behöver möten... (läs mer om innehållet)

…för att komma framåt. Men alla möten är ju inte bra. Många möten till och med tar energi.

Så hur kan vi göra för att skapa möten där vi faktiskt får energi? Där vi tar oss framåt – effektivt, men utan att ha bråttom? Och måste alla möten verkligen vara möten?

I den här föreläsningen jämför vi er möteskultur* med en konkret checklista för hur man skapar bra möten.
Huvudsakligt fokus ligger på beteenden som skapar goda möten.

Här hittar du de frågor jag ställer till er som deltar. (extern länk)

Konkreta resultat:

EFTER FÖRELÄSNINGEN blir era möten färre, bättre och mer givande genom…

 • personliga insikter om den egna rollen
 • ökad insikt om mötens roll, funktion och betydelse
 • att ALLA vet att alla vet vad som krävs för att ett möte ska vara bra
 • att alla får verktyg för att påverka och medverka i möten
 • få och följa (och gilla) checklistan för bra möten

Ni får också en checklista för bättre möten, en agendamall samt resultaten från nulägesanalysen av möteskulturen.

SKICKA MAIL TILL JON

Arbetsglädje
och motivation

En klargörande föreläsning om
hur gemenskap och en motiverande kultur
ger ökat välmående och bättre resultat.

Ibland behöver vi någon som motiverar oss. Men... (läs mer om innehållet)

…sådan motivation (som någon annan ger oss) har en ganska kort livslängd. Egentligen har vi bara lånat den lite.

Så hur ska vi göra för att hålla oss inspirerade i vardagen? Över tid?
Hitta den där egna kraften, som kommer inifrån.
Och varför är det så viktigt?

I den här föreläsningen får du reda på vad som skapar motivation, hur beroende vi är av varandra för att hålla motivationen uppe – och skillnaden på när du behöver disciplin och när du behöver motivation.

Konkreta resultat:

Alltså, efter föreläsningen kan ni öka arbetsglädje och motivation genom att…

 • skapa och upprätthålla motiverande arbetssätt som grupp
 • hitta arbetssätt som gör dig motiverad
 • hjälpa hjärnan att fokusera på det du bestämmer är viktigt
 • förstå sambanden motivation och produktivitet

Källor och bakgrund i huvudsak:
Self Determination Theory
Social Construction of Reality
Total Motivation

SKICKA MAIL TILL JON

Ökad kreativitet och innovationskraft

En handlingsorienterad föreläsning om kreativitets- och innovationsarbete som gör skillnad i verksamheten.

Vi behöver tänka nytt för att hitta lösningar på nya problem... (läs mer om innehållet)

…eller för att hitta nya lösningar på gamla problem.

Men vad ligger egentligen bakom en lyckad innovation? Hur kan och bör vi jobba tillsammans för att hitta de där lösningarna som bidrar till ökat värde?

I den här föreläsningen pratar vi om kreativitet och innovation ur ett psykologiskt perspektiv, med fokus på kreativitet i arbetslivet – och innovationer som skapar värde.

Konkreta resultat:

Efter föreläsningen kommer ni kunna utveckla och förbättra er verksamhet, genom…

 • att hjälpa varandra att bli mer kreativa och bygga en kreativitetsfrämjande kultur
 • förståelse för kreativitetsfrämjande ledar- och medarbetarskap
 • att skapa rätt brainsets; förutsättningar för hjärnan att arbeta kreativt
 • ökad förståelse för innovationsprocessen
 • att arbeta metodiskt för att hitta rätt lösning
 • ökad förståelse för sambandet mellan kreativitet, inspiration och handling

Källor och bakgrund i huvudsak:
Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv
The brainset model

SKICKA MAIL TILL JON

Ökad produktivitet
– som individ och team

En omvälvande och varm föreläsning om högkvalitativt arbete och att hjälpas åt.

Tempot är högt i arbetslivet idag. Kraven är höga och... (läs mer om innehållet)

…så många av oss har så höga ambitioner, vill så mycket och så väl.

Men vad händer med vår förmåga att prestera när ska lösa komplexa uppgifter på kort tid? När förutsättningarna ändras hela tiden? Hur reagerar vår hjärna? Och hur ska vi bete oss när vi både behöver varandra och lugn och ro samtidigt?

Den här föreläsningen handlar om att lära sig se på produktivitet på ett nytt sätt, och att kunna söka nya beteenden och arbetsätt för att leverera på hög nivå –
på ett hållbart sätt. 

Konkreta resultat:

Efter föreläsningen kan ni öka er produktivitet genom…

 • att skapa förutsättningar för hjärnan att fungera som bäst
 • nya metoder för att utvärdera och utveckla produktivitet
 • att hjälpa varandra att bli mer produktiva
 • att prioritera rätt saker på rätt sätt

SKICKA MAIL TILL JON

Bättre samarbete – tillsammans/team

Tankeväckande och provocerande om ledarskap och team med plats för många stjärnor. 

Ett team som fungerar bra, kan vara en magisk... (läs mer om innehållet)

…upplevelse.

Men vems ansvar är det att gruppen fungerar? Vilka beteenden skapar trygghet och lust? Vilka roller krävs? Är det ledaren som ska bestämma? Och stämmer verkligen den gamla devisen ”laget före jaget?

Den här föreläsningen handlar om att tänka om kring den egna rollen i en grupp, vad som är ett teams primära uppgift och om medarbetar- och ledarskap.

Konkreta resultat:

Efter den här föreläsningen kan ni…

 •  skapa trygga team genom ökad tilliten till varandra
 • hjälpa varandra att bli era bästa jag
 • minskat produktionsbortfall på grund av osäkerhet, stress och personkonflikter

Källa och bakgrund i huvudsak;
Susan Wheelan, Att skapa effektiva team

SKICKA MAIL TILL JON

Om Jon Forssells
föreläsningar och metod

Lite mer om hur mina föreläsningar brukar gå till, och hur jag jobbar. 

Mer om hur jag jobbar och hur mina föreläsningar går till

Det handlar om er.

Jag livetolkar era svar och jämför med global forskning och best practice. Resultaten och analysen är baserad på er verklighet, ingen annans. Ni står i fokus.

Föreläsningen är faktagranskad och kvalitetssäkrad avseende design och upplägg.

I föreläsningens början svarar deltagarna på frågor mobil eller surfplatta. Föreläsningen innehåller också live-frågor, för fördjupat och förlängt engagemang. I realtid analyserar jag era svar och jämför med det senaste inom global forskning och best practice.

SKICKA MAIL TILL JON

En bra föreläsning full av inspiration, energi och praktiska tips kan vara precis det du behöver!
Men inte alltid.
Därför finns HAPPY:WORK

Ett utvecklingskoncept i fyra steg, med digitalt stöd för mänskliga processer, som hjälper er skapa nya vanor och ger både snabb och varaktig beteendeförändring.

Jag kombinerar gärna föreläsningar och workshops.

Ibland kan vi behöva arbeta lite mer tillsammans för att bli konkreta i hur vi ska gå vidare. Eftersom mina föreläsningar är digitalt interaktiva har vi alltid ett färskt och bra resultat att bygga dem på. Efter föreläsningen leder jag en workshop där vi tar fram processmål tillsammans. Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå de effektmål vi satt upp. (t.ex. mer effektiva möten). Till exempel:

”På våra möten lyssnar vi aktivt på den som talar”
= på våra möten läser vi inte mail

Appbaserad uppföljning av processmål

Baserat på just era mätbara processmål erbjuder jag en specialdesignad, appbaserad uppföljningsprocess för snabb och varaktig förändring.*

Genom att utvärdera t.ex. möten baserat på processmålen, sätter vi fokus på att faktiskt förändra de beteenden vi behöver förändra för att nå det mål vi satt upp. Kontinuerliga uppföljningar under en bestämd period gör att frågan hamnar högt upp i medvetandet.  Det är en metod som skapar underlag för både reflektion och lärande, och som tar oss till målet fortare.

Fokus på beteendeförändringen gör också att förändringen håller över tid! 

*(processmålen går att använda utan appstöd också)

Vad andra sagt
Exempel på olika deltagares insikter.