Nya vanor på sex veckor.

Happy:work är ett utvecklingskoncept som handlar om att etablera och behålla nya vanor.

Med hjälp av digitalt stöd för mänskliga processer säkerställer det både snabb och varaktig förändring.

1. Föreläsning
(med nulägesanalys)

En inspirerande föreläsning där vi jämför ert nuläge med forskning, relevanta case och best practise.
Alla i rummet får samma bild av vad som fungerar bra idag, och vad man behöver göra någonting åt.

2. Workshop och processmål

Med utgångspunkt från föreläsning och nulägesanalys, tar vi fram processmål – utvärderingsbara beteenden som leder oss mot önskat läge.

Metoden är digitalt interaktiv och säkerställer att alla får komma till tals och all data kommer in.

FORMULERING & DESIGN

Jag gör en data-analys samt designar och formulerar processmålen,
samt fixar lite med appen och så.

 

3. Specialdesignade
PULSMÄTNINGAR (APP)

Era processmål blir nu grunden för specialdesignade, appbaserade pulsmätningar. Det sätter fokus på de beteenden vi vill ändra och att vi faktiskt utför dem. Det säkerställer både snabb och varaktig förändring.

4. Resultat,
uppföljning och nästa steg

Vi utvärderar framgång och effekt genom att genomföra undersökningen från föreläsningen igen för att kunna jämföra svaren samt då- och nuläge. Detta omfattar också en analys av förändringar i resultaten av pulsmätningar och processmål.

HAPPY:WORK FINNS INOM FEM OLIKA OMRÅDEN.

Trött på långa och ineffektiva möten?

Läs mer om HAPPY:MEETINGS

Vill ni öka arbetsglädje
och motivation? 

Läs mer om HAPPY:MOTIVATION

Vill ni bli mer kreativa – och få effekter i verksamheten?

Läs mer om HAPPY:CREATIVITY

Få mer gjort, med högre kvalitet och mindre stress?

Läs mer om HAPPY:PRODUCTIVITY

Vill ni bli bättre på att samarbeta?

Läs mer om HAPPY:TEAMS
PRAKTISK INFORMATION
  • Föreläsningens längd: 60 min
  • Workshopen genomförs i direkt anslutning till föreläsningen. 
LÄNGD: 90 MIN.
  • Formulering och design av processmål, samt app-fix tar 2-3 arbetsdagar efter föreläsning och workshop.
  • Appen innehåller också förslag på metoder, feedbackövningar och underlag för reflektion och goda samtal
  • Max antal deltagare detta upplägg: 200 (hör av dig om ni är fler, så diskuterar vi)
  • Appen designas efter er grafiska profil (logotyp, färger, typsnitt)
  • Perioden för pulsmätningar bestämmer vi tillsammans. Rekommendera längd: sex veckor.
  • Uppföljning efter sex månader sker via web eller telefon i första hand.