Digitalt interaktiva workshops;
High tech, high touch
(med resultatfokus)

Strategi. Design. Interaktion. Resultat.

Jag skapar väldesignade och digitalt interaktiva workshops som tar tillvara deltagarnas olika kompetenser. Med hjälp av ett kraftfullt digitalt workshopverktyg genererar vi värdefulla samtal och data. Samtidigt.

I helgrupp eller parallella sessioner, om ett eller hundra ämnen.
Resultaten arbetar vi vidare med både under och efter workshopen.

Ställ inte in, ställ om. Fullt stöd för digitalt interaktiva workshops och möten

  • Fullt stöd för grupparbeten och breakouts
  • Online-workshops med integrerad livestreaming & interaktivitet (design, genomförande, uppföljning etc)
  • Coachning och design, eller som workshopledare
Hör av dig!
Design.

Jag hjälper dig att designa workshopen så att vi når de mål du har. Det handlar om val av metod och upplägg, men också vilken typ av uppgifter deltagarna ska få arbeta med – och hur arbetet ska gå till. Och i vilken form du vill ha resultatet av deras arbete. Och vilken känsla du vill förmedla, t.ex.

WORKSHOP:
Interaktivitet.

En bra workshop har en atmosfär som uppmuntrar dialog, skapande och delaktighet. Det hjälper jag till att skapa. Genom bra interaktion mellan scen och deltagare, och mellan deltagarna själva, ökar engagemanget för att lösa uppgiften. 

WORKSHOP:
Resultat.

En bra workshop leder till ökad samsyn och kunskap och ett stärkt engagemang kring de frågor som behandlats, eller rent konkreta handlingsplaner. Eftersom interaktiviteten ger oss data som går att behandla på smarta sätt, blir det lättare att fatta väl underbyggda beslut om vad som är nästa steg. Bäst blir det när vi jobbar vidare med resultatet tillsammans. 

 
Jon guidade mycket professionellt en workshop som involverade Länsförsäkringar Bergslagen 300 medarbetare, i att utveckla bolagets digitala kompetens. Jon har en gedigen kunskap om hur organisationer och företag är uppbyggda och har därför mycket lätt sätta sig in nuläget och därigenom förstå kundens behov. Vi anlitar mer än gärna Jon för nya uppdrag.- Anna-Maria Jonuks, kommunikationschef LF Bergslagen
Jon hjälpte oss på Personalavdelningen att på ett väldigt avdramatiserat sätt synliggöra olikheter och likheter och diskutera dem. Jon bidrog också i diskussionen med inspel från den senaste forskningen på ett mycket lättillgängligt sätt. Dessutom guidade han oss på genom ett arbete med våra värderingar och kännetecken. Den digitala tekniken hjälpte oss med effektiva grupparbeten, lättillgängliga diskussionsfrågor och direkt sammanställd dokumentation efter avslutade workshops.- Therese Deutsch, fd Personalchef / HR Manager Örebro universitet
Det var otroligt bra! Jag har aldrig varit på ett så stort, inkluderande möte.- Johan Davidsson, fd VD Swedbank Örebro