Ett utvecklingsprogram i fyra steg FÖR ökad kreativitet och en innovationsfrämjande kultur.

MED DIGITALT STÖD FÖR MÄNSKLIGA PROCESSER.

1. Föreläsning (med nulägesanalys)

En inspirerande föreläsning där vi jämför ert nuläge med forskning, relevanta case och best practise.

Alla i rummet får samma bild av vad som fungerar bra idag, och vad man behöver göra någonting åt.

Om föreläsningen

Vi behöver tänka nytt för att hitta lösningar på nya problem.
Och för att hitta nya lösningar på gamla problem.

Men vad ligger egentligen bakom en lyckad innovation? Hur kan och bör vi jobba tillsammans för att hitta de där lösningarna som bidrar till ökat värde?

I den här föreläsningen pratar vi om kreativitet och innovation ur ett psykologiskt perspektiv, med fokus på kreativitet i arbetslivet – och innovationer som skapar värde.

Konkreta resultat:

EFTER FÖRELÄSNINGEN blir era arbetsdagar roligare, gladare och mer produktiva…

 • att hjälpa varandra att bli mer kreativa och bygga en kreativitetsfrämjande kultur
 • förståelse för kreativitetsfrämjande ledar- och medarbetarskap
 • att skapa rätt brainsets; förutsättningar för hjärnan att arbeta kreativt
 • ökad förståelse för innovationsprocessen
 • att arbeta metodiskt för att hitta rätt lösning
 • ökad förståelse för sambandet mellan kreativitet, inspiration och handling

2. Workshop och processmål

Med utgångspunkt från föreläsning och nulägesanalys, tar vi fram processmål – utvärderingsbara beteenden som leder oss mot önskat läge. Till exempel:

”Vi/jag uppmuntrar och stöttar dem som provar att göra nya saker ”

Om workshopen

Efter föreläsningen genomför vi en workshop där vi tar fram processmål.

Processmål är mätbara mål för de beteenden vi behöver ändra för att nå effektmålet ökad motivation och arbetsglädje.

Ett processmål är till exempel:

”Vi/jag uppmuntrar och stöttar dem som provar att göra nya saker ”

eller

”Vi/jag undersöker ofta flera lösningar på samma problem.”

Rent konkret jobbar vi i mindre grupper för att ta fram förslag på processmålen.

Metoden är digitalt interaktiv och bygger på tre steg där varje individ svarar själv först, sedan diskuterar en mindre grupp sina förslag för att sedan prioritera och eventuellt formulera gemensamma förslag.

På så sätt får alla komma till tals och all data kommer in.

3. Specialdesignade pulsmätningar (APP)

Vi fokuserar på att faktiskt förändra beteenden. Med stöd av processmålen pulsmäter ni er insats i en app och befäster nya beteenden under en bestämd period.
Det ger både snabb och varaktig förändring.

Om pulsmätningarna

App-baserade pulsmätningar – baserade på era unika processmål

Era processmål blir nu grunden för specialdesignade, appbaserade pulsmätningar av ert arbete med att öka kreativiteten och utveckla innovationskulturen.

Ni utvärderar själva er insats, under en fyra- till sex veckor lång period. Pulsmätningar sker vid två till tre tillfällen per vecka,  tillsammans i mindre grupper. Det tar ca 20 min och passar utmärkt att göra under fika eller lunch.

FÖR SNABB OCH VARAKTIG FÖRÄNDRING

Det sätter fokus på de beteenden vi vill ändra och att vi faktiskt utför dem. Det säkerställer både snabb och varaktig förändring.
Snabb för att vi t.ex. gruppen överens om att befästa nya beteenden, samt att vi snart ska utvärdera att vi ska ”Vi/jag uppmuntrar och stöttar dem som provar att göra nya saker ”

Varaktig för att det skapar nya beteenden som efter avslutad utvärderingsperiod är en standard.

Appen fungerar såhär:

1. Alla kan starta en ny pulsmätning vid varje unikt reflektionstillfälle, t.ex. ”Saras tisdagsreflektion”

2. Deltagarna på ”Saras tisdagsreflektion” kan nu pulsmäta sina insatser, baserat på processmålen
3. När alla svarat, kan den som startat pulsmätningen välja ”Visa resultat”.

4. Resultaten/svaren syns då direkt i appen och alla deltagare ser dem.
     Detta utgör underlag för samtal och reflektion kring vad som var bra
     och vad som behöver fortsätta utvecklas.

5. Den skapade pulsmätningen försvinner ur appen automatiskt.

6. Appen innehåller också råd, tips och stöd kring feedback, bra samtal och reflektion.

4. Resultat, uppföljning och nästa steg

Vi säkerställer framgången genom en avslutande utvärdering/mätning och analys av resultaten
från pulsmätningarna.

Vi sammanfattar framstegen och funderar på nästa steg.

Om resultat och uppföljning

VI MÄTER IGEN.

Vi utvärderar framgång och effekt genom att genomföra undersökningen från föreläsningen igen för att kunna jämföra svaren samt då- och nuläge. Detta omfattar också en översyn av förändringar i resultaten av pulsmätningar och processmål.

ANALYS OCH ÅTERKOPPLING

Resultaten redovisas enligt vad vi kommer överens om. Via web, film eller kort återbesök.

NÄSTA STEG

Genom att analysera även mötesutvärderingarna samt resultaten av mötesutvärderingarna och processmålen,

kommer vi att kunna se vad ett bra nästa steg är. Ni får tips, råd och stöd.

UPPFÖLJNING EFTER SEX MÅNADER

Vi hörs igen. Kollar läget. Var ni står, om ni håller frågan vid liv.

 • PRAKTISK INFORMATION
 • Föreläsningens längd: 60 min
 • Workshopen genomförs i direkt anslutning till föreläsningen. 
LÄNGD: 90 MIN.
 • Formulering och design av processmål, samt app-fix tar 2-3 arbetsdagar efter föreläsning och workshop.
 • Checklista på kreativitetsfrämjande beteenden, lista med förslag på övningar och metoder finns i appen, samt via mail tillsammans med undersökninsresultat/nulägesanalys till ansvarig person
 • Max antal deltagare: 200
 • Appen designas efter er grafiska profil (logotyp, färger, typsnitt)
 • Perioden för pulsmätningar bestämmer vi tillsammans. Rekommendera längd: sex veckor.
 • Uppföljning efter sex månader sker via web eller telefon i första hand.