Ricoh IT-partner

Ricoh IT-partner

ricoh-logga-slider

Vi anlitade Jon i ett läge där vi expanderade genom förvärv och där vi i ledningen var angelägna om att personalen under denna period skulle må så bra som möjligt. Vi hade också som mål att sy ihop detta med en grundlig personalundersökning för att hitta förbättringspunkter i organisationen som helhet. Jon genomförde detta med stort engagemang och integritet, vi lyckades genomföra förvärvet/sammanslagningen på ett med facit i hand mycket bra sätt. Jon har en närvaro och ett engagemang som skapar förtroende samt att obekväma frågor behandlas på ett bra sätt. 

Jon får med nöje våra allra bästa rekommendationer.”

Mattias Andershed, VD Ricoh IT-partner