Workshops/kickoff

Workshops/kickoff

Under hösten 2018 genomförde jag två uppdrag för Örebro universitet:

Föreläsning och workshop för Institutionen för Vård och hälsovetenskaper vid Örebro universitet.
Workshopen handlade om att identifiera och exemplifiera nyttan med att arbeta mer aktivt över avdelnings- och rollgränser i planering av undervisning och verksamhet.

Workshopen resulterade i rapporter med prioriterade, gemensamt utvecklade förslag på arbetssätt och samverkansformer, nedbrutet på institutions-, avdelnings- och rollnivå.

Föreläsning och workshop för Personalavdelningen vid Örebro universitet.

Therese Deutsch, Personaldirektör:

”Jon hjälpte oss på Personalavdelningen att på ett väldigt avdramatiserat sätt synliggöra olikheter och likheter och diskutera dem.
Han bidrog också i diskussionen med inspel från den senaste forskningen på ett mycket lättillgängligt sätt.

Dessutom guidade han oss på genom ett arbete med våra värderingar och kännetecken. Den digitala tekniken hjälpte oss med effektiva grupparbeten,
lättillgängliga diskussionsfrågor och direkt sammanställd dokumentation efter avslutade workshops.”