Business Arena Göteborg, Stockholm och Luleå

Business Arena Göteborg, Stockholm och Luleå

 

 

 

 

 

 

Under vår och höst 2019 har jag modererat Business Arena i Göteborg, Stockholm och Luleå.
Totalt har det omfattat 16 olika seminariespår inom fastighet och stadsutveckling.
Våren 2020 modererar jag Business Arena i Malmö.