Workshop: Processmål för bättre möten

En workshop där vi arbetar med att ta fram och prioritera processmål som ni kan använda för att utvärdera att ni skapar bättre möten tillsammans.

Processmål hjälper oss att nå målet (mer effektiva möten) genom att identifiera beteenden och handlingar som leder oss dit – till exempel:
”På våra möten lyssnar vi intresserat på den som talar”.

Workshopen resulterar i mätbara processmål som deltagarna själva tagit fram och prioriterat, så att det går lätt att börja använda dem direkt.

Tid 90 – 120 minuter

WS procmål.001