Team training.

Nulägesanalys. Mål och metod. Fullbordan.

Det krävs välmående och engagerade individer för att en grupp ska kunna prestera maximalt.
Jag utvecklar medarbetare och ledare tillsammans. I vardagen, där det gör skillnad.
Nulägesanalys

Kvalitativ nulägesanalys av företagskulturen. Jag identifierar drivkrafter, strukturer, processer och andra faktorer som påverkar förutsättningarna för förändring. Det sker genom intervjuer med ledning och medarbetare samt företagsbesök. Kompletteras med kvantitativ metod vid behov.

Mål och metod

Med hänsyn till behov, förutsättningar och resurser kommer vi överens om en process- och metodplan för utförandet. Här identifierar vi också eventuella behov av extra konsultkompetenser (t.ex. IT, sälj, extern kommunikation) som krävs för att nå målen.

Fullbordan

Jag leder, genomför och/eller kvalitetssäkrar de workshops, föreläsningar och övriga insatser som krävs för att nå målen. Därefter coachar jag vid behov medarbetare och ledare på gruppnivå, i det vardagliga förändringsarbetet.

”Vi anlitade Jon i ett läge där vi expanderade genom förvärv och där vi i ledningen var angelägna om att personalen under denna period skulle må så bra som möjligt. Vi hade också som mål att sy ihop detta med en grundlig personalundersökning för att hitta förbättringspunkter i organisationen som helhet. Jon genomförde detta med stort engagemang och integritet, vi lyckades genomföra förvärvet/sammanslagningen på ett med facit i hand mycket bra sätt. Jon har en närvaro och ett engagemang som skapar förtroende samt att obekväma frågor behandlas på ett bra sätt. Jon får med nöje våra allra bästa rekommendationer.``- Mattias Andershed, VD Ricoh IT-partner

Företagskulturen avgör om ni lyckas

Det är vid kaffeapparaten det avgörs om en utvecklingsinsats/förändringarna blir lyckad. Det är där snacket går – om ”hur det kommer att bli”. Om påverkansmöjligheterna varit små och förståelsen för sammanhanget är liten, skapas också utrymme för osäkerhet och gnäll. Om alla däremot känner sig delaktiga och förstår vad som ska ske – och kanske till och med hur – så blir samtalet positivt.

Så – hur går snacket vid er kaffeapparat?

Forskning och erfarenhet talar sitt tydliga språk. Det krävs välmående och engagerade individer för att en grupp ska kunna prestera maximalt och kunna utvecklas. Gemensamma värderingar, delad kunskap och en förståelse för sammanhanget är förutsättningar för att lyckas med ett utvecklingsarbete. Dessutom bidrar samma faktorer till ökad produktivitet, goda resultat och skapar en lust att fortsätta förbättra och utveckla verksamheten