Visionsforum

Visionsforum

interaktivitet workshop

Design och genomförande av interaktiv, digital workshop med syfte att prioritera mellan befintliga ingångsvärden samt generera nya data och input till Region Örebro läns pågående revidering av visionen The heart of Sweden. Medverkade gjorde regionalpolitiker samt nyckelpersoner ur näringsliv och civilsamhälle.