Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagen

workshop interaktivitet

Jag ledde Länsförsäkringar Bergslagen i en konstruktiv och enande dialog, mellan ledning och medarbetare, som uppföljning på tidigare arbete med digitalisering. Genom interaktion mellan scen och deltagare skapade vi delaktighet engagemang. Ledningen fick svara på medarbetarnas frågor samt kommentera omröstningar och prioriteringar i realtid. Resultatet blev ökad samsyn, kunskap och ett stärkt engagemang. Men också exempelvis konkreta åtgärder för fortsatt arbete eller beteendeförändringar. Och en hel del skratt…

”Jon guidade mycket professionellt en workshop som involverade Länsförsäkringar Bergslagens 300 medarbetare, i att utveckla bolagets digitala kompetens. Jon har en gedigen kunskap om hur organisationer och företag är uppbyggda och har därför mycket lätt sätta sig in nuläget och därigenom förstå kundens behov. Vi anlitar mer än gärna Jon för nya uppdrag.”

– Anna-Maria Jonuks, kommunikationschef LF Bergslagen