Industridagen

Industridagen

Jag ledde Industridagen 2019 som moderator och workshopledare.

600 personer deltog från alla samhällets aktörer – fack, näringsliv, akademi och politik arbetade fram konkreta förslag till statsminister Stefan Löfven runt frågan om det livslånga lärandet och hur vi ska få till mer effekt och lösningar. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops på tre olika områden valdes tre förslag ut som lämnades över direkt till statsministern. D

essutom skapades närmare tusen förslag som Industrirådet nu tar hem och analyserar för att hitta fler förslag.