ArtKod

ArtKod

Jag var moderator för ArtKods seminarium ”Vem får sätta spår i det offentliga rummet”.

Uppdraget omfattade strategiskt stöd i utformning och upplägg tillsammans med arrangören, samt förberedande intervjuer med de ca 15 medverkande. Föreläsare och panelmedlemmar var konstnärer, arkitekter, stads- och trafikplanerare, professorer och ungdomar. En brokig, engagerad skara. Ett roligt och viktigt jobb om ungas rätt till inflytande i utvecklingen av vår gemensamma fysiska miljö.

Lite tårnöjd blev jag också med det här tacket från dagen:

”Jag har inte föreläst på många, många år. Har tackat nej sedan jag fick min hörselskada. Men idag gjorde jag det igen. Och det hade jag inte gjort om det inte var för att du fick mig att känna mig så trygg med förberedelserna. Tack.”

  • Date 29 april, 2016
  • Tags