HEJ!

Jag heter Jon Forssell.

Mitt varför och vem.

Jag är kunskapssociolog.

Jag vill göra det lättare för fler att utvecklas tillsammans.
Så d
et finaste omdöme jag någonsin fått är att jag minskar avståndet mellan människor.

Det finns så mycket att vinna på att reflektera över sin egen person, och det finns så mycket kunskap om hur vi människor fungerar. Både som grupper och som individer. Och jag vill så gärna hjälpa fler att hitta sätt att använda den kunskapen. För att börja lära sig om sig själva, reflektera över vad de vill, vad som är viktigt för dem och varför. Så att de kan bli tydliga, först för sig själva, och sedan för andra. För när vi blir tydliga för oss själva blir vi tydligare för andra. Då kan vi lättare mötas och gå framåt tillsammans.

Det är därför jag arbetar och föreläser interaktivt –  för att dela kunskap och göra flera människor tydliga för sig själva och andra genom att fråga vad de tycker, vill, kan och känner – och sedan prata om det.

Vem?

Jag är beteendevetare i botten och fascineras av hur vi uppfattar och formar vår sociala verklighet. 
Jag utnyttjar min akademiska bakgrund för att identifiera exempelvis sociala strukturer och normer i en organisation, eller att se i vilka kontexter budskap och människor finns. Sen utnyttjar jag min kommunikativa förmåga till att översätta det till konkreta, begripliga sammanhang som utgångspunkt för lärande, reflektion eller förändringsarbete.

Och jag en hängiven lyssnare. Att lyssna ger en väldigt god förståelse för vad som är viktigt för människor – vad de vill kommunicera, vilket budskap de vill få fram, vilka de är. Jag tror att det är min förmåga att lyssna och mitt intresse för människor som ger mig bra förutsättningar att göra det jag gör.

Utbildning

Beteendevetenskaplig utbildning:

Sociologi, psykologi och pedagogik.

Örebro universitet.

Om bolaget

Happy Bear AB.

Jag startade eget företag 2004.

Ombildade till AB 2010.